ANA SAYFA
HABERLER
HACIBEKTAŞ
HACI BEKTAŞ VELİ
KÜLTÜR VE SANAT
ALBÜM
SANAL GEZİ
KÖYLERİMİZ
KÜNYE  VE  İLETİŞİM
SİTE HARİTASI


  Hava Tahmini

HACIBEKTAŞ

HACIBEKTAS

HACIBEKTAS

HACIBEKTAS

HACIBEKTAS

HACIBEKTAS

Kaynak: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü

 Buradasınız->: 
< Bir önceki haber
26.04.19 10:48 zaman: 5 yıl

tarafından: Hacıbektaş WEB 

16-18 AĞUSTOS 2019 TARİHLERİNDE DÜZENLENMESİNE KARAR VERİLEN, HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR, SANAT ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA, HER YIL GELENEKSEL OLARAK DÜZENLENEN ŞİİR VE ÖYKÜ YARIŞMALARINA KATILIM ŞARTLARI AÇIKLANDI.


Son iki yıldır Ekim atında düzenlenen ve eskiden olduğu gibi 16-18 Ağustos tarihlerinde düzenlenmesine karar verilen, Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen “HECE VEZNİ ve SERBEST VEZİN DALLARINDA ŞİİR YARIŞMALARI” ile “ÖYKÜ YARIŞMASI” na katılım şartları Hacıbektaş Belediyesi tarafından ilan edildi.

Üç ayrı dalda yapılacak yarışmaların konusu,  "ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK FELSEFESİNDE İNSAN SEVGİSİ VE TOPLUMSAL BARIŞ" olarak belirlenmiştir. Yapılan açıklamaya göre şiir ve öykü yarışmalarına son katılım tarihi 28 Haziran 2019 olup, katılım şartları aşağıdaki gibidir:

  

60. ULUSAL 30. ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ
VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE DÜZENLENEN
ŞİİR YARIŞMALARI ŞARTNAMESİ
2019

16-18 Ağustos 2019 tarihleri arasında Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenmekte olan ‘HECE VEZNİ ve SERBEST VEZİN’’ Dallarında şiir yarışmaları düzenlenmiştir.

Madde-1 Her iki yarışmanın konusu; “Alevilik-Bektaşilik Felsefesinde İnsan Sevgisi ve Toplumsal Barış”.

Madde-2 Yarışmaya Katılma Koşulları;

a.  Yarışmaya katılan şiirlerin hiçbiri yayınlanmamış olması ve bir yarışmaya katılmamış olması gerekir,

b.  Yarışmalara en çok üç şiir ile katılına bilir. (ayrı, ayrı), Her şiir iki nüsha olacaktır.

c.  Yarışmacılar şiirlerinde açık isim ve mahlaslarını kullanmayıp rumuz kullanacaklardır,

d.  Yarışmacılar şiirlerini daktilo, bilgisayar veya okunaklı olarak el yazısı ile yazabilirler.

e.  Şiirler ayrıca Cd ile gönderilecektir.

f.  Yarışmaya hangi dalda katıldıklarını şiir zarfını üzerine yazılacak.

Madde-3 Teslim Şekli;

Yarışmacılar ad, soyadı, mahlası, özgeçmişi ve tebligat için açık adresi ve telefonu yazarak bir zarfa koyup zarfı kapatacaklar ve üzerine’’Rumuzu, şiirin adını yazacaklar, üzerine yine sadece ‘’Rumuz’’  yazılı ikinci bir zarfa şiirini koyarak kapatacaklar. Her iki zarfı üçüncü bir zarfın içine koyarak 28 Haziran 2019 tarihine kadar Hacıbektaş Belediyesi’ne teslim edecekler. Şiirlerini posta yolu ile gönderecek yarışmacıların bu tarihi dikkate alarak birkaç gün önceden göndermeleri önerilir.

Madde-4 Değerlendirme;

Madde 3’e göre teslim edilmiş şiir zarfları ile rumuz zarfları ayrılarak şiir zarfları 6 Temmuz 2019 tarihine kadar Jüri Üyelerine bir tutanakla teslim edilecektir. Jüri değerlendirmesini yaparak şiirlerle rumuzları yazılı tutanağı 05 Ağustos 2019 tarihine kadar Hacıbektaş Belediyesine teslim edeceklerdir. Yarışmanın sonucu www.hacibektas.bel.tr internet adresinden duyurulacaktır.

Hacı Bektaş Veli Anma Kurulu kendisinde bulunan rumuz zarflarını açarak dereceye girenlere ödüllerin verilmesi konusunda tebligatta bulunacaktır.

Madde-5 Ödüller

1.ye     1.000.00 TL

2.ye     750.00 TL

3.ye     500.00 TL

2 Tane Mansiyon olarak tespit edilmiştir.

Madde-6  Posta Adresi

Hacıbektaş Belediye Başkanlığı (Şiir-Öykü Yarışması)

Cemalettin Çelebi Cad. No:1

50800 Hacıbektaş/NEVŞEHİR

 

56. ULUSAL 30. ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE DÜZENLENEN; KISA ÖYKÜ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
2019

           

16-18 Ağustos 2019 tarihleri arasında Hacıbektaş’ta yapılacak olan Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri çerçevesinde  Kısa Öykü yarışması düzenlenmiştir.

Madde1- Yarışma konusu; “Alevilik-Bektaşilik Felsefesinde İnsan Sevgisi ve Toplumsal Barış”.

 Madde2- Yarışmaya katılma koşulları;

1.      Yarışmaya katılacak öykülerin yayınlanmamış ve daha önce başka bir yarışmaya katılmamış olması,

2.      Öykülerin ‘’kısa öykü’’ kapsamında olması,

3.      Öykülerin daktilo veya bilgisayarla yazılmış olması gerekmektedir,

4.      Her yarışmacı ancak bir öykü ile katılabilir,

5.      Yarışmacılar öykülerinde açık isimlerini değil rumuz kullanacaklardır,

6.      Her öykü dört nüsha olarak düzenlenecektir.

7.      Öyküler Ayrıca Cd de gönderilecektir.

Madde-3 Teslim Şekli;

Yarışmacılar ad, soyadı, özgeçmişi ve tebligat için açık adresi ve telefonu yazarak bir zarfa koyup zarfı kapatacaklar ve üzerine rumuzunu ve öykünün adını yazacaklar, üzerine yine sadece ‘’Rumuzu’’ yazılı ikinci bir zarfa öyküyü koyarak kapatacaklar. Her iki zarfı üçüncü bir zarfın içine koyarak 28 Haziran 2019 tarihine kadar Hacıbektaş Belediyesine teslim edeceklerdir. Posta yolu ile gönderecek yarışmacıların bu tarihi dikkate alarak birkaç gün önceden göndermeleri önerilir.

Madde-4 Değerlendirme;

3.      Maddede belirtilen usule göre teslim edilmiş öykü zarfları ile rumuz zarfları ayrılarak öykü zarfları 06 Temmuz 2019 tarihine kadar seçici kurul üyelerine ayrı ayrı teslim edilecektir. Seçici kurul üyesi kendisine gönderilen öyküleri değerlendirerek sonuç raporunu en geç 06 Ağustos2019 tarihine kadar Hacıbektaş Belediye Başkanlığı’na göndereceklerdir. Gelen bu değerlendirmeleri Hacı Bektaş Veli Anma Kurulu açarak dereceye girenleri belirleyecek, www.hacibektas.bel.tr internet adresinden duyurulacaktır.        

Madde 5- Ödüller;

1.ye 1.000.00 TL

2.ye   750.00 TL

3.ye   500.00 TL  olarak tespit edilmiştir.

Madde-6  Posta Adresi

Hacıbektaş Belediye Başkanlığı (Şiir-Öykü Yarışması)

Cemalettin Çelebi Cad. No:1

50800 Hacıbektaş/NEVŞEHİR


Haberlerde arayacağınız kelimeyi yazın.

Lütfen arayacağınız kelimeyi girin.