ANA SAYFA
HABERLER
HACIBEKTAŞ
HACI BEKTAŞ VELİ
KÜLTÜR VE SANAT
ALBÜM
SANAL GEZİ
KÖYLERİMİZ
KÜNYE  VE  İLETİŞİM
SİTE HARİTASI


  Hava Tahmini

HACIBEKTAŞ

HACIBEKTAS

HACIBEKTAS

HACIBEKTAS

HACIBEKTAS

HACIBEKTAS

Kaynak: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü

 Buradasınız->: 
< Bir önceki haber
23.09.05 23:51 zaman: 17 yıl

tarafından: Hacıbektaş WEB 

Hacıbektaş'ın mahalleleri ve bazı köylerindeki, bir çok gayrımenkulün tapu kaydı üzerine, Vakıflar Genel Müdürlüğünce şerh konuldu.


Hacıbektaş ilçesinin Zir - Savat - Bala Mahalleleri ve Sadık - Çivril - İlicek- Kütükçü - Avuç - Hırkatepesi Delik - Aşıklar - Engel(Yenice) - Kisecik - Büyük Burunağıl köylerinde tapulu gayrımenkul sahibi olanların büyük bir kısmı, Vakıflar Genel Müdürlüğünce konulan bu şerh nedeni ile, şerhi kaldırabilmek yada ilgili  gayrımenkulün alım - satımını yapabilmek için %20 oranındaki taviz bedelini ödemek zorunda kalmaktadırlar.

Şerhin konulma süreci şu şekilde gelişmiştir:

İsmi geçen mahalle ve köylerdeki taşınmazların, eski kayıtlarında var olduğu iddia edilen Hacı Bektaş Veli Vakfı Şerhinin yeni kayıtlara işlenmesi için Vakıflar Genel Müdürlüğü adına Kayseri Bölge Müdürlüğü, Hacıbektaş Tapu Sicil Müdürlüğü'ne başvurmuştur. Şerh talebi, Tapu Sicil Müdürlüğünce,  "yeni maliklerin muvafakatı dışında vakıf şerhlerinin tedavül sonrası oluşan kayıtlara aktarılmasının mümkün olmadığı, aksine bir uygulamanın Devletin sorumluluğu altında tutulan tapu siciline güvenin büyük ölçüde zedelenmesine yol açacağı"  gerekçesiyle reddedilmiştir.

Vakıflar Kayseri Bölge Müdürlüğünün bu karara karşı Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü ile Genel Müdürlüğüne yaptığı itirazlar da reddedilmiştir. Verilen bu red kararlarına karşı, Vakıflar Kayseri Bölge Müdürlüğünce Kayseri İdare Mahkemesine, "Hacı Bektaş Veli Vakfı Şerhinin yeni kayıtlar üzerine aktarılması istemi ile yapılan başvurunun reddine dair İŞLEMİN İPTALİ"  için, Tapu ve Kadostro Genel Müdürlüğü aleyhine iptal davası açmıştır. Kayseri İdare Mahkemesinin yaptığı inceleme neticesinde 2002-835 Esas no, 2003-1516 Karar nolu ve 08.12.2003 tarihli kararı ile "dava konusu işlemin evveliyat kayıtlarında vakıf şerhi bulunduğu halde vakıf şerhi işlenmeyen taşınmazlara yönelik kısmına ilişkin işlemin iptaline"  karar verilmiştir. İdare Mahkemesi kararını, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 13.11.1996 tarih ve 1996-4560 Esas, 1996-784K.  sayılı kararındaki  "Kayıt ve belgelerden aslının vakıf taşınmaz malı olduğunun anlaşılması halinde vakıf şerhinin intikal (gitti)  kayıtlarına sonradan işaret edilmiş bulunması veya dayanaksız olarak bu şerhin silinmesi yeni maliki bu mükellefiyetten yani taviz bedelini ödemekten kurtarmaz"  gerekçesine dayandırmıştır.

Tapu ve Kadostro Genel Müdürlüğünce bu kararın temyiz edilmesi üzerine, Danıştay 10.Dairesi, 2004-3018 Esas no, 2005-3470 Karar nolu, 15.06.2005 tarihli kararı ile İdare Mahkemesinin Kararını doğru bularak onamıştır. Bu karar üzerine de söz konusu mahalle ve köylere ait tapu kayıtlarının büyük bir çoğunluğuna Hacı Bektaş Veli Vakfı Şerhi işlenmiştir.

Bu durumda üzerinde Şerh bulunan gayrımenkullerle ilgili Tapu Sicil Müdürlüğünde yapılacak herhangi bir işlem yada şerhin kaldırılabilmesi için;

  1. Vatandaş önce, şerhin kaldırılması talebi ile Kayseri'deki Vakıflar Bölge Müdürlüğüne başvuracak ve aldığı yazı ile Hacıbektaş Mal Müdürlüğünün kıymet takdiri yapmasını sağlayacak,

  2. 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 27.maddesi gereğince,  "....Mal Müdürlüğü bünyesinde yer alan Hazine taşınmaz malının satış ihalesine yetkili olan Komisyon tarafından takdir edilecek rayiç bedelinin yüzde yirmi oranında hesap edilecek taviz bedeli" belirlenecek,

  3. Vatandaş, bu belge ile Vakıflar Kayseri Bölge Müdürlüğüne başvuracak ve onay alacak,

  4. Onay alındıktan sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne taviz bedeli yatırılarak, şerhin kaldırılmasına dair yazıyı alarak Tapu Sicil Müdürlüğünde şerhi kaldırabilecek.


Haberlerde arayacağınız kelimeyi yazın.

Lütfen arayacağınız kelimeyi girin.